Meniny na web

Vážení návštevníci, čas tejto farskej stránky sa naplnil...

...navštívte novú farskú stránku www.farasenec.sk

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

POŽEHNANÝ ADVENT

V sobotu 1. decembra deti našej farnosti, spolu aj s rodičmi a animátormi, zhotovili krásne adventné vence, ktoré boli následne na sv. omši posvätené.

Viac vo fotogalérii... (onedlho)

Udialo sa...

Fotogaléria z Bodky za prázdninami.

Pozrite si fotogalériu...

Galéria z návštevy Georgea Töröka.

Fotogaléria...

Nové emailové adresy

farnost.senec@gmail.com - kontakt s kňazmi a farským úradom:

web.farnost.senec@gmail.com - kontakt s administrátorom web-stránky: 

Letný tábor - NOVÉ

Vďaka Ferkovi Podolskému a jeho tímu animátorov a spolupracovníkov mohli deti našej farnosti opäť zažiť nezabudnuteľné chvíle v letnom tábo- re. Svedčí o tom aj fakt, že sa im ani nechcelo ísť domov... :-) Vďaka.

Viac vo fotogalérii...

 

Cyklopúť do Marianky

V nedeľu 10.6.2012 sa skupina nadšencov cyklistiky vybrala na cyklopúť do Marianky. Aj napriek premenlivému počasiu si zážitok z púte odniesli všetci domov.

Viac vo fotogalérii...

Oslava sv. Filipa a turičná adorácia

V sobotu 26. mája mal sviatok sv. Filip Neri. Túto spomienku sme si pripomenuli slávnostnou sv. omšou a neskôr aj turičnou vigíliou s mo- dlitebným programom.

Pozrite si fotogalériu...

Senecká korčuľa

V sobotu 12. mája sa opäť vďaka miestnemu klubu KDH na Slnčných jazerách uskutočnil ďalší ročník športovej súťaže "Senecká korčuľa".

Pozrite si video a fotogalériu...

video: Štefan Hričišin

Krížová cesta ulicami mesta

Na Veľký Piatok sme opäť mali možnosť "niesť kríž" nášho Pána ulicami mesta. Ďakujeme organizátorom za toto krásne duchovné podujatie.

Pozrite si fotogalériu...

 

Veľkonočné dielne

www.krestanko.sk - stránka detí a mládeže našej farnosti    

Stretnutie oratória o sv. Jane z Arku - REPORTÁŽ

Vo štvrtok 15. marca o 19 hodine sme sa so zvedavosťou a očakávaním zišli v našom seneckom Pastorku na ďalšom stretnutí oratória sv. Filipa Neriho z cyklu „Veď ma za ruku. Témou bola sv. Jana z Arku. Otec Juraj nám na začiatku urobil prierez filmov. Čítajte ďalej...

Fotografie z fašiangového obdobia

                 

         Detský karneval                  Večná hudba mladých - 2. koncert                   Ples mladých 

Festival "Večná hudba mladých" - 1. koncert

Pozrite si fotogalériu z prvého koncertu festivalu "Večná hudba mladých". Organizátorom, hudobníkom a spevákom ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok...

Fotogaléria...    Článok v novinách...

Diskusia aj s našim rodákom Jozefom Pajerským na TV LUXe

Pozrite si z archívu TV Lux reláciu Doma je doma, ktorá prináša rozhovor s tromi mladými kňazmi, medzi ktorými je aj Jozef Pajerský - rodák zo Senca.

Odkaz...

Pridané nové fotogalérie z vianočného obdobia

Fotogaléria z farského plesu.

Pozrite si fotogalériu...

Galéria z jasličkovej slávnosti.

Fotogaléria...

Vianočný koncert zboru Radosť

Čakanie na Vianoce nám opäť skrátil zbor Radosť svojím predvianočným koncertom. Okrem samotnáho zboru a jeho solístov sa na koncerte predstavil aj špeciálny hosť -  speváčka Mária Čírová.

Pozrite si fotogalériu... 

Skupina AA - Pokoj v srdci - POZVÁNKA

Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú problémy s alkoholom, drogami, gemblerstvom a inými závislosťami na stretnutia, ktoré sa konajú každý pondelok o 17:00 h. v Pastoračnom centre v Senci. Vítaní sú aj sym- patizanti, priatelia závislých, rodinný príslušníci. Príďte sa podeliť so svojimi problémami. Kontakt: Ján - 0902 440 285, jansipos@atlas.sk

Diskusia s našimi kňazmi na TV LUXe

Pozrite si z archívu TV Lux reláciu U Nikodéma, v ktorej diskutujú naši kňazi na tému Oratoriáni na Slovensku.

Odkaz...

 

Chrobáčikovo

Milé mamy a deti!

Viete, že od septembra je opäť pre vás otvorené

CHROBÁČIKOVO?

Stretnutia pre matky s deťmi každý štvrtok  od 9.30 – 11.30 hod. v pastoračnom centre.

Pozrite si leták...

 

Nová podstránka - Združenie Saleziánov spolupracovníkov

Bola pridaná nová podstránka tohto farského webu, ktorá predstavuje Združenie Saleziánov spolupracovníkov v Senci. Nájdete ju pod záložkou "spoločenstvá a zbory".

Pozrite si podstránku...

 

Oratórium sv. Filipa Neriho v Senci

Vo štvrtok 10. novembra sa v pastoračnom centre konalo ďalšie stretnutie Oratória sv. Filipa v Senci, ktorého témou bolo: "Božie milosrdenstvo v živote svätej sestry Faustíny".

Pozrite si video-zostrih...

Ocenenie mesta

Primátor mesta Ing. Karol Kvál a viceprimátorka Helena Nemcová ocenili sedem Senčanov, medzi ktorými sú aj náš bývalý dekan Mgr. Viliam Michalovič a Mgr. Ivan Fendek. Ocenení boli za ich dlhoročnú prácu a činy, ktorými reprezentujú mesto Senec. Pozrite si fotogalériu...

Bodka za prázdninami

Ako po iné roky, tak aj teraz sa v sv. Martine konala Bodka za prázdnina- mi. Zúčastnilo sa na nej okolo 240 detí a ostatných "mladých duchom". Ďakujeme Združeniu saleziánov spolupracovníkov v Senci a zboru Radosť za krásne popoludnie. Pozrite si fotogalériu...

Spomienka na letný tábor

Začiatkom prázdnin sa pod vedením Ferka Podolského a jeho spolu- pracovníkov tradične konal v Jedlinách letný tábor. Vychutnať si atmosféru a pospomínať si môžete v nasledujúcich fotogalériách.

Fotogaléria 1. turnus...     Fotogaléria 2. turnus...

Oficiálne uvedenie našich nových kňazov do úradu

V utorok 5. júla počas slávnostnej sv. omše, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján Formánek uviedol podľa kánonického práva oficiálne do úradu našich nových kňazov. Taktiež nám počas sv. omše predstavil aj nového dekana Seneckáho dekanátu, ktorý sídli v Moste pri Bratislave. Našimi novými kňazmi sú:

Zdenko Sitka - farár,

Andrej Šottník - farár-moderátor,

Juraj Vittek - farár.

Dekanom, sídliacim v Moste pri Bratislave, je Stanislav Stohl.

Pozrite si fotogalériu...

Rozlúčka s kňazmi

V nedeľu 26. júna sme sa v pastoračnom centre rozlúčili s našimi doterajšími kňazmi. Patrí im veľká vďaka.

Pozrite si fotogalériu...

 

 

staršie články nájdete v rubrike zo života farnosti

 (aktualizované 1. decembra 2012)

 

Rozpis lektorov

• od 1.11. do 23.12.2012 tu...

 

Z aktuálnych oznamov:

Pozývame Vás na Kultúrno-hudobno-zábavný program k patrocí- niu svätého Mikuláša, ktoré sa usku- toční 2.12.2012 o 16.00h v  pastora- čnom centre.

Biblické stretnutie konané formou malého oratória, bude v tomto týždni opäť v obvyklom čase, t.j. v stredu o 10.00 v pastoračnom centre.

Vo štvrtok je sviatok patróna nášho chrámu. Chceme vás pozvať na slávnostnú sv. omšu, ktorú bude z tejto príležitosti celebrovať Mons. Jozef Haľko, bratislavký pomocný biskup. Po sv. omši bude mať v pasto- račnom centre duchovnú obnovu z príležitosti Roku viery, na ktorú ste tiež srdečne pozvaní.

V sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Má- rie. Keďže v tomto roku priadol svia- tok na sobotu, doobeda budú sv. omše tak ako v nedeľu. Veriaci môžu zadosťučiniť povinnosti zúčastniť sa na sv. omši už v piatok večer, na vigílnej sv. omši. Večerná sobotná sv. omša už nebude zo sviatku Nepoš- kvrneného počatia, ale z druhej a- dventnej nedele.

V sobotu, v deň sviatku Nepoškvr- neného počatia by sme chceli zasvätiť mesto Senec i seba samých Panne Márii. Pozývame vás všetkých o 16:00 na Farskom námestí, odkiaľ pôjdeme sprievodom na Mierové námestie k soche Immaculaty. Pred mariánskym stĺpom sa budeme modliť zasväcujúcu modlitbu. Prosíme, aby ste si na sprievod priniesli sviečky.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

Katechéza pre dospelých bude na budúcu nedeľu už v obvyklom čase o 16.30 v Pastoračnom centre.

Pozývame deti predškolského veku na stretnutie so svätým Mikulášom, ktoré bude 9. decembra v nedeľu o 15.00 hod. v pastoračnom centre. Podujatie organizujeme v spolupráci so Sedmo- kráskou. Rodičia, ktorí chcú prísť s deťmi na toto stretnutie, môžu ešte dnes po svätej omši prihlásiť svoje dieťa pred sakristiou. Zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť, je Lýdia Koleková.

Pozývame Vás na 16. Farský ples ktorý sa uskutoční v sále Montostroja v sobotu 5. januára 2013. Zároveň prosímeaj tých, ktorí na ples nepôjdu, ale chceli by ho podporiť o sponzorský príspevok za účelom zabezpečenia tomboly. Príspevok môžete poukázať na číslo účtu, ktoré bude uvedené na nástenke. Vstupenky sa budú predá- vať v decembri po slovenských ne- deľňajších sv. omšiach pri kostole. Cena vstupenky je 20,- € Ďalšie po- drobnosti o plese nájdete na nástenke v mesiaci december.

 

 

Sv. omša za účasti detí

- každú stradu - slov. sv. omša

Sviatok patróna chrámu    a duchovná obnova

- vo štvrtok 6. decembra - slávnostná sv. omša, ktorú ce- lebruje Mons. Jozef Haľko, bra- tislavský pomocný biskup. Po omši v pastoračnom centre du- chovná obnova.

Zasvätenie mesta Senec Panne Márii

- v sobotu 8. decembra o 16.00 na Farskom námestí.

Stretnutie so sv. Mikulá- šom

- v nedeľu 9. decembra v pa- storačnom centre o 15.00.

Farský ples

- 5. januára 2013 v Montostroji.

 

 

 

Rímskokatolícka Cirkev
farnosť Senec
Farské nám. 4
903 01 Senec

 

tel.: 02/45923377

        

e-mail pre kontakt

s kňazmi a farským úradom: 

farnost.senec@gmail.com

 

e-mail pre kontakt

s administrátorom web-stránky: 

web.farnost.senec@gmail.com