SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. – 31. januára 2021 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Pondelok:

Obrátenie Sv. Pavla, apoštola, Výročie založenia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul - sviatok

Utorok:

Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka

Streda:

Sv. Angely Merici, panny – ľubovoľná spomienka

Štvrtok

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Nedeľa:

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

 

Nedeľa:

8:00

† Jozef a Johana, syn Milan a starí rodičia z oboch strán

24.01.

9:30

† Jozef

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Stanislav

Pondelok:

7:00

Za Božiu pomoc pre celú rodinu

25.01.

18:00

† Matilda, Ondrej, Róbert

Utorok:

7:00

† Milan Lučanský

26.01.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie rodičov pre Štefana a Máriu

Streda:

7:00

Poďakovanie za dožitých 94 rokov života

27.01.

18:00

† Margita

Štvrtok:

7:00

† rodičia, bratia a sestra

28.01.

18.00

† manžel František a rodičia

Piatok:

7:00

† sestry Oľga a Katarína a ich rodičia

29.01

17:00

Za Božie požehnanie a pomoc pre dcéru Gabrielu a jej synov

Sobota:

7:00

† Alžbeta a Mária

30.01.

17:00

† Marka, Marta, Eugen, Anka a Matej

Nedeľa:

8:00

† Katarína a Štefan

31.01.

9:30

† rodičia Rozália a Štefan

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za živú vieru, dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre Mariána a rodinu

 

- Dnes slávime Tretiu nedeľu v cezročnom období. Zároveň je to aj Nedeľa Božieho Slova ustanovená pápežom Františkom v roku 2019. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.

- V pondelok 25. januára si pripomíname výročný deň založenia Misijnej spoločnosti. Tento rok si túto udalosť pripomenieme v kaplnke provinciálneho domu súkromnou svätou omšou. Ďakujeme všetkým farníkom, dobrodincom a priaznivcom za modlitby, obety a všetky skryté služby. Zároveň prosíme aby ste aj naďalej na nás pamätali vo svojich modlitbách.

- V tomto neľahkom období pandémie by sme Vás chceli pozvať k spolupráci s organizáciou DEPAUL formou duchovnej a ľudskej podpory pre ľudí bez domova. Bližšie informácie na www.depaul.sk.

- Pripomíname, že sväté omše vysielame online v pondelok až štvrtok o 18:00, piatok a sobotu o 17:00 a v nedeľu 9:30 prostredníctvom kanálu YouTube Farnosť Bratislava Prievoz.

Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 10 a 20€.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal