Farské oznamyOZNAMY NA ŠESTNÁSTU NEDEĽU CEZ ROK

21. - 28. júla 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Márie Magdalény - sviatok

 

 

Utorok:

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok

 

 

Streda:

Sv. Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

 

 

Nedeľa:

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia Anna a Bohumíra

21.07.

9:30

† Anna

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia a starí rodičia

Pondelok:

7:00

† Ján

22.07.

18:00

† Dana Sladká

Utorok:

7:00

Za nenarodenú Emu

23.07.

18:00

Za uzdravenie Tomáša

Streda:

7:00

† manžel Rudolf, dcéra Vlasta a nevesta Otília

24.07.

18:00

† rodičia, manžel, a sesternica

Štvrtok:

7:00

† syn Alexander – 2. výročie

25.07.

18:00

† Ján Varga

Piatok:

7:00

† rodičia, manžel, syn  a ostatná rodina

26.07.

17:00

† Anka Vojnárová

Sobota:

7:00

† Jozef

27.07.

17:00

† manžel Ferdinand a jeho rodičia

Nedeľa:

8:00

† mama Margita a brat Tonko

28.07.

9:30

† Mária

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel Vladislav (2. výročie) a švagor Jiří

 

                 

- Dnes slávime Šestnástu nedeľu v Cezročnom období.

- Organizujeme spoločný splav troch farností: našej sv. Vincenta de Paul, farnosti sv. Jána Pavla II. v Čiernej Vode a vodákov okolo Pátra Augustína Slaninku, ktorý bude duchovným vodcom tohto splavu. Bude sa konať vo štvrtok, dňa 29. augusta, bude to deň pracovného pokoja. Trasa bude ako minulý rok, t.j. splavenie mlynského ramena riečky Litavy v meste Mosonmagyaróvár v Maďarsku. Počet všetkých účastníkov je obmedzený na 48 ľudí (12 štvormiestnych kanoí), to je kapacita autobusu, ktorý nás odvezie z Halászi na miesto štartu. Prihlasujte sa v zmysle priloženej pozvánky. Keďže počet je obmedzený, platí, kto prv príde, prv melie. Vybratým účasť potvrdíme.

- Duchovná obnova s P. Josephom Vadakkelom sa bude konať o mesiac, cez víkend 17. - 18. 8. v areáli Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze. Z toho dôvodu tam svätá omša v maďarskom jazyku v nedeľu 18. 8. o 9:30 h nebude. Program je na plagáte na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 50 a 100 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal