AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

FARSKÝ DEŇ

5.6.2022

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA TRINÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. júna – 03. júla 2022 – LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

Utorok:

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka – spomienka

Streda:

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV – slávnosť

Štvrtok:

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Sobota:

NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – sviatok

Nedeľa:

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

† otec Miroslav, starí rodičia a Majka

26.06.

9:30

† rodičia Katarína a Emil, brat Ľubomír

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Anna, rodičia Jolana a Hubert

Pondelok:

7:00

† manžel František, rodičia, bratia a sestry

27.06.

18:00

Na úmysel celebranta

Utorok:

7:00

† Michal a Štefánia  a svokrovcov Jozefa a Pirošku

28.06.

18:00

† Ján, Mária, Zuzana a Jaroslav

Streda:

7:00

† syn Martin, manžel Stanislav a rodičia z oboch strán

29.06.

18:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Na úmysel celebranta

Štvrtok:

7:00

Poďakovanie za 30 rokov manželstva

30.06.

18:00

† rodina Habová, Melociková, Benková

Piatok:

7:00

† dcéra Danka, vnuk Michael

01.07.

17:00

† rodičia Jozef a Vincencia

Sobota:

7:00

† syn Juraj

02.07.

17:00

† členovia posvätného ruženca

Nedeľa:

8:00

Za živých členov posvätného ruženca

03.07.

9:30

† krstná mama Mária

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Alojz

 

-V stredu 29.06 slávime prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla . V kostole sv. Vincenta budú sväté omše o 7:00, o 18:00 a o 20:00 hodine. Veriaci, ktorý v tento deň zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik ...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Zároveň, veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6 navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Vyznanie viery, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas sv. omší, vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 15:00. Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a v piatok od 15:00 do večernej sv. omše.

- Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 2.7. po rannej sv. omši o 7:00 h v Kostole sv. Vincenta.

- Počas letných prázdnin (vrátane utorka tohto týždňa) nebudú adorácie na spôsob taizé.

- V pondelok 27. júna od 16:00 do 20:00 sa v Dome Quo Vadis uskutoční charitatívna knižná burza. Výťažok z predaja podporí organizáciu Mary’s Meals, ktorá zabezpečuje jedlá pre 2,2 milióna detí v školách v 20 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na www.marysmeals.sk.

- Na potreby kostola prispeli osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 100 €.

- Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

 

                                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal