Farské oznamyOZNAMY NA SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. - 01. marca 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Streda:

POPOLCOVÁ STREDA

Nedeľa:

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† manžel Pavol

23.02.

9:30

† Jarmila Sugrová

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Miladu

Pondelok:

7:00

† Terézia

24.02.

18:00

† Ján a ostatná zomrelá rodina

Utorok:

7:00

† Ján

25.02.

18:00

† Stanislav a starí rodičia z oboch strán

Streda:

7:00

† Kornel

26.02.

18:00

† Pavol a Mária a ostatní zosnulí a živí členovia rodiny

Štvrtok:

7:00

† rodičia Margita a Ľudovít

27.02.

18:00

† Viktor Šukala

Piatok:

7:00

† Alojz

28.02.

17:00

Poďakovanie za Božiu milosť a za rodinu

Sobota:

7:00

† Mária

29.02.

17:00

† Anna a Alfréd

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

01.03.

9:30

† mama Anna Kočanová

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

† Emília, Štefan a Peter

- Naša farnosť a Divadlo Rozprávkovo srdečne pozývajú deti na divadelné bábkové predstavenie Domček, domček, kto v tebe býva?, ktoré sa uskutoční dnes v nedeľu /23.02/v Divadle pod kostolom o 15.00 hod. Vstupné 5.- EUR. Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportál alebo dnes priamo pred predstavením.

- Pozývame záujemcov o Lektorský kurz na prvé spoločné stretnutie, ktoré bude v utorok 25. 2. o 19:00 hod. v sále Vincentínum na prízemí kostola.

- V stredu vstupujeme do Veľkého pôstu. Túto stredu nazývame: Popolcová streda, kedy budeme udeľovať požehnanie popolom. Sväté omše budú ako v pracovný deň. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Na tento deň je vyhlásený prísny pôst, to znamená: iba raz cez deň sa môžeme dosýta najesť, dvakrát menej a zdržať sa úplne mäsitých pokrmov (zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nenahradzuje iným skutkom pokánia). Prísny pôst sa týka 18 až 60 ročných. Mladší, starší a chorí nech sa zdržia aspoň mäsitých pokrmov.

-Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstu bude v Kostole sv. Vincenta v stredu a v piatok 45 min. pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V prievozskom kaštieli bude krížová cesta bývať
v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní tejto pobožnosti, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

- Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu „Dobrý a  preláskavý Ježišu“môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

- Pozývame Vás na DobroQVbazár do Domu Quo Vadis vo štvrtok 27.2. v čase 18-20h. Môžete si  ybrať kúsok garderóby za dobrovoľný príspevok, ktorý bude venovaný na POMOC s dokončením exteriéru pastoračného centra v Jarovniciach. Viac na www.domquovadis.sk

- Liga pár páru Vás pozýva na kurz s názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar“.  Prvé stretnutie kurzu sympto-termálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti bude vo štvrtok 27. februára o 17.15 hod. v priestoroch Pápežských misijných diel na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave.

- RKCMBFUniverzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

-Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Minulotýždňová zbierka na maľovanie kostola vyniesla 3462,40 EUR.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 3 x 10, 20, 2 x 50 a 100 € a milodary zaslané na farský účet boli za január vo výške 438,32 EUR.

- Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na sociálne projekty Slovenskej katolíckej charity.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

                                                                                                P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal