Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Duchovná obnova pre manželov

Do vašej pozornosti dávame duchovnú obnovu pre manželov, ktorú organizuje naša ...

 

Výzvy na realizáciu projektov z MK SR programu “Obnovme si svoj dom 2019″

  Výzvy sú zverejnené podľa zákona § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom ...

 

Národný pochod za život v Bratislave

Národný pochod za život - Bratislava | 22. september 2019 Materiály na stiahnutie: https://pochodzazivot.sk/...

 
Visit the blog