Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

Ľudové misie vo Farnosti Kremnica

 

Modlitba za misie v Kremnici

MODLITBA ZA MESTSKÉ ĽUDOVÉ MISIE Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu ...

 

Pastiersky list

Veľká noc – dôležitosť Ježišovho zmŕtvychvstania 12. apríl 2020   (Pastiersky ...

 
Visit the blog