Automatický koncept

Automatický koncept

Automatický koncept

     
Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Jn 14, 23)
 
 

Najnovšie aktuality

Subscribe to Blog RSS
 

2% dane na obnovu kláštora

Od tohto roku sa uchádzame o Vašu priazeň a prosíme o pouká...

 

Ponuka stretiek pre deti

 

Rozpis detských stretiek

 
Visit the blog