Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Krakovany

V rámci projektu Fara.Sk