Fara.Sk - webhosting slovenských farností
Poslanie Fara.Sk je webhostingový projekt, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke farnosti vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné internetové prezentácie.
Stránky farností Stránky farností, ktoré sú prevádzkované v rámci projektu Fara.Sk, môžete nájsť v našom zozname.
Zriadenie prezentácie farnosti Technické parametre, podmienky a špecifikácie jednotlivých možností webhostingu sú uvedené na informačnej stránke webhostingu.

V prípade záujmu kontaktujte, prosím, správcu projektu na webmaster@fara.sk, v komunikácii s ktorým bude potom dohodnutá a realizovaná príprava i samotná technická stránka prezentácie farnosti na internete.


Partnerský projekt Záujemcovia o webhosting katolíckych rehoľných spoločenstiev a komunít môžu využiť ponuku partnerského projektu Rehola.Sk.
Cirkevné pamiatky Projekt KBS realizovaný v spolupráci s Interpolom, ktorého zámerom je napomôcť pri identifikácii a hľadaní odcudcených umeleckých predmetov a pamiatok, ktoré pôvodne mohli byť majetkom Cirkvi. Viac informácií na stránkach projektu.


Slobodný softvér Informácie o slobodnom softvéri, alternatívnych možnostiach k MS Windows, MS Office a k iným plateným softvérovým produktom uvádzame na informačnej stránke o slobodnom softvéri.
Zabezpečenie počítača Technológie na zabezpečenie počítača proti prienikom, vírusom a spyware, ako aj informácie >>ako na to<< sú na informačnej stránke o zabezpečení počítača.
Podpora projektu Projekt realizuje združenie Christ-Net.Sk ako jednu z aktivít obsiahnutých v rámci svojho pôsobenia ("...prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva" - viď O Christ-Net.Sk). Keďže dielo je realizované zo sponzorských darov a z vlastných prostriedkov členov združenia, aj v rámci Fara.Sk by sme chceli poprosiť o Vašu podporu: predovšetkým v modlitbe a žehnaní tomuto dielu, prípadne - ak je Vám to možné - aj drobným sponzorským príspevkom.

Valid HTML 4.0 Transitional       Valid CSS!