Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
Féria
25. 08. 2014
18. 00
 
18. 00
Hontianske Nemce
 
Domaniky
Poďakovanie za 30 rokov spoločného života
 
Za birmovných a krstných rodičov
 UTOROK
Féria
26. 08. 2014
18. 00 Rykynčice + Augustín a Mária Cibuľovi, syn Augustín a rodičia z oboch strán
STREDA
sv. Moniky
27. 08. 2014
07. 00 Hontianske Nemce Na úmysel
ŠTVRTOK
sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
28. 08. 2014
18. 00 Hontianske Nemce + Mária Hakalová a manžel Gustáv
PIATOK
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
29. 08. 2014
18. 00 Hontianske Nemce + Ján Ľupták, starí rodičia Ľuptákovi a Marcinekovi
SOBOTA
Panny Márie v sobotu
30. 08. 2014
18. 00 Devičie Za farnosť
22. nedeľa v období cez rok
31. 08. 2014
07. 30 Domaniky + Štefan Dvorský a manželka
09. 30 Hontianske Nemce + Jozef Vatra, manželka Paulína a rodičia z oboch strán
11. 00 Rykynčice + Jozef Fraňo a rodičia

Oznamy:

 Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku