Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK

Féria

28. 07. 2014

08. 30

Domaniky

+ Ján Krátky a manželka

UTOROK

sv. Marty

29. 07. 2014

18. 00

 

18. 00

Domaniky

 

Rykynčice

Na úmysel

+

Jozef Vražeľ a rodičia z oboch strán

STREDA

Féria

30. 07. 2014

08. 30

 

07. 00

Domaniky

 

Hontianske Nemce

+ rodina Gurová a Sedmáková

 

Prosba o pomoc od Božského Srdca Ježišovho

ŠTVRTOK

sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

31. 07. 2014

18. 00

Hontianske Nemce

+ Pavel a Marta Vajovi

PIATOK

sv. Alfonza Marie de‘ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

01. 08. 2014

18. 00

Hontianske Nemce

Za členov Božského Srdca Ježišovho

SOBOTA

Panny Márie v sobotu

02. 08. 2014

09. 00

 

18. 00

Hontianske Nemce

 

Devičie

Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Za farnosť

18. nedeľa v období cez rok

03. 08. 2014

07. 30

Domaniky

+ rodičov, súrodencov a švagrinu

09. 30

Rykynčice

Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

11. 00

Hontianske Nemce

Poďakovanie pánu Bohu za dožitých 60 rokov života Drahotiny

Oznamy:

 Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku