Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

PONDELOK
sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
21. 07. 2014
18. 00
 
18. 00
Domaniky
 
Hontianske Nemce
Za duše v Očistci
 
+ Jozef Vician a syn Milan
 UTOROK
sv. Márie Magdalény
22. 07. 2014
18. 00 Rykynčice + Jozef a Anna Benkovi a Mária Turanová
STREDA
sv. Brigigity, rehoľníčky, patrónky Európy
23. 07. 2014
07. 00 Hontianske Nemce + Jozef Repický
ŠTVRTOK
Féria
24. 07. 2014
18. 00 Hontianske Nemce + Juraj Lihocký
PIATOK
sv. Jakuba, apoštola
25. 07. 2014
18. 00 Hontianske Nemce + Anna Mozolová
SOBOTA
sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
26. 07. 2014
18. 00 Medovarce Na úmysel
17. nedeľa v období cez rok
27. 07. 2014
07. 30 Domaniky + Július Benedik
09. 30 Rykynčice + kňaz Augustín Ferko a rodičia Karol a Gertrúda
11. 00 Hontianske Nemce + Stanislav Michelík

Oznamy:

 Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku