Header

Farské oznamy- farnosť sv. Martina Hontianske Nemce

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
21. 04. 2014
08. 30

08. 30

10. 00
Domaniky

Hontianske Nemce

Rykynčice
+ Ján Benedik – 1. výr.

+ Ján Glézl a manželka Mária

+ Milan Melišek – 30. deň
VEĽKONOČNÝ UTOROK
22. 04. 2014
18. 00 Hontianske Nemce + Augustín a Helena Durajový syn Ján a dcéra Mária
VEĽKONOČNÁ STREDA
23. 04. 2014
07. 00 Hontianske Nemce Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
24. 04. 2014
18. 00 Hontianske Nemce + manželia Maliniakovci a rodičia z oboch strán
VEĽKONOČNÝ PIATOK
25. 04. 2014
18. 00 Hontianske Nemce + Elena Babiaková
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
26. 04. 2014
11. 00

16. 00
Rykynčice

Hontianske Nemce /sobášna/
Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života
Sopko - Dernerová
DRUHÁ
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
/Božieho milosrdenstva/
27. 04. 2014
07. 30 Hontianske Nemce + Ján Valentín
08. 30 Domaniky + Martin Lupták a manželka
09. 30 Rykynčice + Ján Šárik – 10. výr.
11. 00 Hontianske Nemce Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života Jozefa

Oznamy:

 Domaníky:
Peter Privitzer, administrátor farnosti

späť na úvodnú stránku