Gréckokatolícka cirkev - farnosť Šarišské JastrabieChristos voskrese!
Voistinu voskrese!


Púť do Svätej Zeme


Drahí bratia a sestry, milí priatelia.

Srdečne Vás a vašich blízkych pozývame na púť do Svätej Zeme.

Svätá Zem

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Najlepší spôsob ako spoznať Svätú Zem je byť tam prítomný osobne. Len tak bližšie spoznáme skutočnosť tohto požehnaného národa a dosiahneme hlbšie porozumenie evanjelií. V skutočnosti je to veľké privilégium mať možnosť stáť na jednom zo svätých miest a čítať, alebo počúvať na mieste biblické texty. Takáto chvíľa je pre človeka nezabudnuteľný dar. Ak máte záujem vydať sa spolu s nami po stopách Ježiša Krista a chceli by ste si vykonať púť do Svätej Zeme, môžete sa prihlásiť osobne na Gréckokatolíckom farskom úrade Šarišské Jastrabie, alebo telefonicky, či mailom.


o. Miro


tel. číslo: 0911 811 307

mail: mirosimko13@gmail.comtermín: 30.5. - 6.6.2014 voľné miesta - bližšie informácie

Bohoslužobný poriadok počas Sviatkov Paschy 2014ÚVODZ HISTÓRIEOSOBNOSTIČÍM ŽIJEMEBOHOSLUŽBYFOTOGALÉRIALINKYKONTAKTČLÁNKYČASOPISKALENDÁR WEBMASTER