Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 20.7.2014 do 27.7.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

20.7.

16. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Zuzana, Michal a Ján

08.30

KOST

† Jozef a Mária

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

21.7.

Féria

07.00

DRIET

Za Božie požehnanie v rodine

Ut

22.7.

Sv. Márie Magdalény,

- spomienka

07.00

DRIET

Za obrátenie hriešnikov

St

23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky,

spolupatrónky Európy

- sviatok

07.00

DRIET

Za Božiu pomoc, pokoj a zdravie v rodine

Št

24.7.

Féria

07.00

DRIET

Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu a Gabrielu

Pi

25.7.

Sv. Jakuba, apoštola

- sviatok

07.00

DRIET

Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu

So

26.7.

Sv. Joachima a Anny,

rodičov Panny Márie

- spomienka

18.30

DRIET

Za Božie požehnanie a zdravie

Ne

27.7.

17. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Mária, Jozef, Milada a Ján

08.30

KOST

† Zuzana Spačková

10.15

KYKULA

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie na budúci týždeň majú veriaci z č. d. 490, 495, 507, 494, 497, 499.

 

* Sviatosť zmierenia – každý deň ½ hodinu pred sv. omšou.

 

* V nedeľu 27.7. bude zmena svätej omše. Sv. omša o 10.15 hod. bude na Kykuli – na hranici pri kríži nad školou a nie vo farskom kostole.  Je zabezpečený autobus: odchod od Bečára o 9.15 hod. Stojí aj v Kostolnej pri dome smútku a Chocholnej na zastávkach. Z toho dôvodu bude v Drietome v nedeľu len jedna sv. omša – ráno o 7.00 hod a v sobotu večer o 18.30 hod, s nedeľnou platnosťou. Ak bude nepriaznivé počasie, sv. omše v nedeľu budú ako každú nedeľu, čiže v kostole.

 

* Pozývame všetkých farníkov na farskú púť do Ríma-Assisi-Loreta-Padovy, v dňoch od 23. augusta do 31. augusta 2014. Bližšie informácie vo výveske.

 

   Program púte do Ríma-Assisi-Loreta-Padovy tu.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

20.07.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

21.07.2014

Pondelok

18.00

sv. omša

Božena

22.07.2014

Utorok

18.00

sv. omša

za zdravie a Božiu pomoc pre mamu

23.07.2014

Streda

18.00

sv. omša

Jozef

24.07.2014

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Štefan, Mária, Imrich

25.07.2014

Piatok

18.00

sv. omša

rodičia z obidvoch strán

26.07.2014

Sobota

07.00

sv. omša

Štefan, Irena

27.07.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR