Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 31.8.2014 do 7.9.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

31.8.

22. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Anna Vaneková

08.30

KOST

† Mária a Ján

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

1.9.

Féria

18.30

DRIET

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

Ut

2.9.

Féria

18.30

DRIET

† Ján a Pavel Kukučkoví

St

3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

- spomienka

07.00

DRIET

Na úmysel

Št

4.9.

Féria

18.30

DRIET

† Anna

19.00

DRIET

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

5.9.

Féria

17.00

KOST

† Štefánia a Jozef Balajoví

18.30

DRIET

† z rodiny Gorkovej a Ján

So

6.9.

Panny Márie v sobotu

- ľubovoľná spomienka

07.00

DRIET

† Alžbeta a Jozef Zavadinkoví a súrodenci

Ne

7.9.

23. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Anna, Anna, Jozef a Adam

08.30

KOST

† Ján, Anna a Magdaléna

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie v sobotu majú veriaci z č. d. 322, 322, 333, 335, 764, 337.

 

* Spovedanie starých a chorých:

   streda            Kostolná a Brúsne          od 8.30 hod.

   štvrtok           Chocholná                      od 8.00 hod.

   piatok             Drietoma                      od 8.00 hod.

 

* Spovedanie k prvému piatku:

   Drietoma:       pondelok, utorok            1 hodinu pred sv. omšou

                         štvrtok                         od 17.00 hod. do sv. omše

   Kostolná:         piatok                           od 14.30 hod. do sv. omše

 

* V piatok 5.9.2014 pri  sv. omšiach budeme na začiatku nového šk. roku prosiť o dary Ducha Svätého pre našich žiakov a študentov (Sv. omše sú pre žiakov a birmovancov).

 

* V sobotu 6.9.2014 bude stretnutie birmovancov:

   o 08.30 hod.       v Kostolnej

   o 10.30 hod.        v Drietome

 

* Budúca nedeľa je prvá nedeľa mesiaca spojená so zbierkou na potreby farnosti. Boh nech odmení vašu štedrosť.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

31.08.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

01.09.2014

Pondelok

18.00

sv. omša

Anna (1. výr.) a otec

02.09.2014

Utorok

18.00

sv. omša

poďakovanie za 85. rokov života

03.09.2014

Streda

18.00

sv. omša

Jozef, Milka

04.09.2014

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

Jozef, Milka

05.09.2014

Piatok

07.00

sv. omša

Jozef, Milka

06.09.2014

Sobota

07.00

sv. omša

za uzdravenie detí, za požehnanie dieťaťa do manželstva

07.09.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci.

 

* V tomto týždni bude aj prvá sobota v mesiaci, v sobotu po sv. omši bude pobožnosť Matke ustavičnej pomoci.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR