Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 27.7.2014 do 3.8.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

27.7.

17. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Mária, Jozef, Milada a Ján

08.30

KOST

† Zuzana Spačková

10.15

KYKULA

Za farníkov

Po

28.7.

Féria

18.30

DRIET

† Štefan, Ján, Anna, Ján a Jarmila

Ut

29.7.

Sv. Marty,

- spomienka

17.15

DRIET

Poďakovanie za 50 r. života a za Božie požehnanie v rodine

St

30.7.

Féria

07.00

DRIET

Za Božiu pomoc a požehnanie

Št

31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

- spomienka

18.30

DRIET

† Alžbeta a Antónia

Pi

1.8.

Sv. Alfonza Márie de Ligueri, bis. a uč. Cirkvi

 - spomienka

17.00

KOST

† Emil, Mária a Pavol

18.30

DRIET

† Anna a Jozef Mrázikoví

So

2.8.

Féria

07.00

DRIET

† Mária a Ján Michalcoví

Ne

3.8.

18. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Pavlína, Michal a Katarína

08.30

KOST

† Ondrej a Ján

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie na budúci týždeň majú veriaci z č. d. 500, 506, 741, 509, 512, 516, 522.

 

* Od utorka ideme na púť do Medžugorja. Počas mojej neprítomnosti ma budú zastupovať pátri redemptoristi z Kostolnej. č. tel. 032 64 99 232

 

* Spovedanie k prvému piatku:

   Drietoma:     pondelok – štvrtok    ½ hodinu pred sv. omšou

   Kostolná:       piatok                       od 15.30 hod. do sv. omše

 

* Spovedanie starých a chorých: po návrate z Medžugorja

 

* Budúca nedeľa je prvá nedeľa mesiaca spojená so zbierkou na  kostol. Boh nech odmení vašu štedrosť.

 

* V sobotu (02.08.), je možné vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“, za obvyklých podmienok. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

* Pozývame všetkých farníkov na farskú púť do Ríma-Assisi-Loreta-Padovy, v dňoch od 23. augusta do 31. augusta 2014. Bližšie informácie vo výveske.

 

   Program púte do Ríma-Assisi-Loreta-Padovy tu.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

27.07.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

28.07.2014

Pondelok

18.00

sv. omša

na úmysly modlitbovej skupiny

29.07.2014

Utorok

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie pre členov spolku sv. ruženca

30.07.2014

Streda

18.00

sv. omša

za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre celú rodinu

31.07.2014

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre rodinu Hromníkovú

01.08.2014

Piatok

07.00

sv. omša

za Pavla, Zdenka, Františka

02.08.2014

Sobota

07.00

sv. omša

Jozef a Mária

03.08.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

* Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci.

 

* Tento týždeň je prvá sobota v mesiaci, v sobotu po sv. omši bude pobožnosť Matke ustavičnej pomoci.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR