Farské oznamy

 

 

Späť do menu

 

 

V týždni od 17.8.2014 do 24.8.2014.

 

 

Poriadok bohoslužieb vo farskom a filiálnom kostole

„S radosťou slúžte Pánovi“ (Ž 99,1)

Deň

Liturgická oslava

Čas a miesto

Úmysel

Ne

17.8.

20. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Agnesa, Pavol a gabriel a ich rodičia

08.30

KOST

Poďakovanie za 65 r. života a za Božiu pomoc a zdravie

10.15

DRIET

Za farníkov

Po

18.8.

Féria

07.00

DRIET

Za Božiu pomoc a zdravie

Ut

19.8.

Féria

07.00

DRIET

† Ján a Mária

St

20.8.

Sv. Bernarda, opáta a uč. Cirkvi

 - spomienka

07.00

DRIET

Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu s vďakou za život

Št

21.8.

Sv. Pia X, pápeža

 - spomienka

18.30

DRIET

† Milan Bulejko, syn Milan a Jozef

19.00

DRIET

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Pi

22.8.

Panny Márie Kráľovnej

 - spomienka

18.30

DRIET

Za Božiu pomoc a zdravie pre Annu a rodinu

So

23.8.

Sv. Ruženy Limskej,

 - ľubovoľná spomienka

07.00

DRIET

† Štefan, Ján a František

Ne

24.8.

21. nedeľa v cezročnom období

07.00

DRIET

† Štefan

08.30

KOST

† Agnesa a syn Pavol

10.15

DRIET

Za farníkov

 

 

* Pán Boh zaplať a odmeň všetkým, ktorí sa pričinili o upratovanie a výzdobu kostola.

 

* Upratovanie na budúci týždeň majú veriaci z č. d. 789, 268, 278, 279, 280, 726.

 

* Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň ½ hodinu pred sv. omšou.

 

 

Mgr. Milan Krajčo, správca farnosti

 

 

 

 

 


Bohoslužby v kláštornej kaplnke v Kostolnej-Záriečí

Dátum

Deň

Hodina

Bohoslužba

Úmysel

17.08.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

18.08.2014

Pondelok

18.00

sv. omša

za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Malákovú

19.08.2014

Utorok

18.00

sv. omša

Mária, Jozef Matejovičoví

20.08.2014

Streda

18.00

sv. omša

Anna Oravcová

21.08.2014

Štvrtok

17.00

poklona najsvätejšej Sviatosti oltárnej

 

18.00

sv. omša

poďakovanie za dožitých 70. rokov života

22.08.2014

Piatok

07.00

sv. omša

Anna, Štefan, Emília

23.08.2014

Sobota

18.00

sv. omša

Jozef

24.08.2014

Nedeľa

10.00

sv. omša

za dobrodincov kláštora

 

 

* Sviatosť zmierenia: 15 minút pred každou sv. omšou, omšami okrem nedele a sviatkov.

 

 

P. Peter Hertel, CSsR