Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Devín

Farské oznamy a aktuality sú uvedené na stránke Gavenda.Sk.
Email: fara.devin@mail.t-com.sk